Święto PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO (Niedziala 11.09.2016r.)