Przyjęcie kandydatów do sakramentu bierzmowania (12.X.2014 r.)