Poświęcenie tornistrów dzieci z klas pierwszych – 27 września