Poświęcenie i wręczenie krzyży kandydatom do sakramentu bierzmowania