Pielgrzymka na beatyfikację Jana Pawła II

Triduum Paschalne 2011
24 kwietnia 2011
Sercańskie Czuwanie Młodzieży
8 maja 2011