OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX Niedziela Zwykła, 24.10.2021

Synod 2021
23 października 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI Niedziela Zwykła, 31.10.2021
30 października 2021