OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XIX Niedziela Zwykła, 13.08.2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Przemienienie Pańskie, 06.08.2023
5 sierpnia 2023
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XX Niedziela Zwykła, 20.08.2023
19 sierpnia 2023