OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE X Niedziela Zwykła 11.06.2023 r.

Program Wizytacji Kanonicznej
10 czerwca 2023
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
12 czerwca 2023