OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Zwykła 06.02.2022 r.

Kolęda od Serca
30 stycznia 2022
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI Niedziela Zwykła 13.02.2022 r.
13 lutego 2022