OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkiego Postu 03.04.2022