OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkiego Postu 03.04.2022

Program rekolekcji wielkopostnych
26 marca 2022
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Palmowa 10.04.2022
9 kwietnia 2022