OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkanocna, 15.05.2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkanocna 08.05.2022
7 maja 2022
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI Niedziela Wielkanocna 22.05.2022
22 maja 2022