OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Chrztu Pańskiego 09.01.2022

Plan kolędy 2022 #1
8 stycznia 2022
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Druga Niedziela Zwykła, 16.01.2022 r.
15 stycznia 2022