OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkiego Postu, 5.03.2023