OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkiego Postu 28.02.2021