OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkiego Postu, 13.03.2022