OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II. Niedziela po Narodzeniu Pańskim, 03.01.2020

Zakończenie Starego Roku
30 grudnia 2020
Wyposażenie przychodni w Kolon i Mbaikoro – Czad
3 stycznia 2021