OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I Niedziela Wielkiego Postu 21.02.2021