OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I Niedziela Wielkiego Postu 06.03.2022