Odpust parafialny (15 IX 2013)

Dzień skupienia wspólnoty hospicyjnej
3 września 2013
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA MŁODYCH DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ (26-29 IX 2013)
22 września 2013