Objęcie Parafii przez Ks. Ryszarda Rydlaka SCJ – 3.07.2016 r. g. 12:00 (NIEDZIELA)