MODLITEWNE CZUWANIE przed Uroczystością Zesłania Ducha Św. 23.05.2015 r.