Konferencja na temat grzechu

Odpusty i Godzina Miłosierdzia
10 kwietnia 2021
Aktualne terminy Pierwszej Komunii
16 kwietnia 2021