Koncert zespołu "exodus 15"

"Pola nadziei"
13 października 2013
Wycieczko – pielgrzymka do WIEDNIA (zapowiedź)
5 listopada 2013