I po niedzieli…

Niedziela powołaniowa (21 IV)
15 kwietnia 2013
Po niedzieli Zesłania Ducha Świętego (20 V 2013)
21 maja 2013