Augustynik (na prochach) Stanisław 5/212 28-09-1943