Objęcie urzędu Proboszcza przez ks. dr Dariusza Salamona SCJ