DIECEZJALNE STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO W SOSNOWCU

Przyjęcie nowych lektorów i ministrantów do LSO !
4 grudnia 2015
List Biskupa z okazji Jubileuszu Miłosierdzia
8 grudnia 2015