Czuwanie młodzieży w Krakowie Łagiewnikach

Msze św.
14 października 2009
Uroczystość Wszytkich Świętych
31 października 2009