Czerwone latarnie… Słowo na 2. Nd. Adwentu (8 XII 2013)

Mikołajki w Szkole Podstawowej nr 16 (6 XII 2013)
6 grudnia 2013
Rekolekcje…
9 grudnia 2013