Celebracje w Triduum Paschalne

Święcenie pokarmów
28 marca 2021
Transmisja Mszy Wieczerzy Pańskiej 01.04.2021 godz. 18.00
1 kwietnia 2021