Celebracje w Triduum Paschalne i Święta

Kancelaria w Wielkim Tygodniu
9 kwietnia 2022
Święcenie pokarmów 2022
9 kwietnia 2022