Boże Narodzenie 2010

Sercańskie Dni Skupienia
9 grudnia 2010
Bożonarodzeniowa "Gazeta z sercem"
25 grudnia 2010