CZUWANIE MODLITEWNE O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Wieczór teologiczny
4 maja 2019
Zaproszenie do Będzina na Marsz Życia 9-VI-2019
3 czerwca 2019